Iedereen kan toveren

Ondanks dat het juist over hele concrete zaken gaat, wordt spiritualiteit vaak beleefd in zweverige sessies waarbij innerlijke waarheid op een persoon, een god, een voorwerp, handeling of filosofie wordt geprojecteerd. De ontdekking van het zelf wordt zo tot een object gemaakt. De spirituele ervaring mag dan levensecht zijn, het lijkt wel of zij corrupt wordt zodra erover gesproken wordt. Zodra zij wordt opgeschreven of op een andere manier vormgegeven begint de dwaling. Zo ontstaan disciplines, doctrines en uiteindelijk religies die alleen nog maar corrupter worden totdat ze werkelijk niets meer gemeen hebben met de ervaring waaruit ze ooit zijn ontstaan. Misschien is het daarom handig om de terminologie zo luchtig en alledaags mogelijk te houden en het niet over spiritualiteit te hebben maar over toveren. Door het over ‘toveren’ te hebben ontsla ik mijzelf van iedere claim op ‘de waarheid’ en kan ik de kennis met een knipoog presenteren.

Ondertussen is toveren minder vrijblijvend dan het lijkt. Alle religieuze en spirituele stromingen leren je toveren. Ze zijn gebaseerd op het principe van de zogenaamde homeopathische of sympathische magie waarbij het gelijke het gelijke aantrekt. Een hedendaagse versie van deze vorm van magie vind je oa. terug bij het katholieke ritueel van de transsubstantiatie: het eten van het lichaam van Christus in de vorm van een hostie.

Iedereen kan toveren en zodra we wakker worden beginnen we. Slechts enkelingen hebben het in de gaten maar de meesten zijn zich er totaal niet van bewust. Zij lijden doorgaans onder de negatieve gevolgen van hun eigen toverij. Wat dat betreft bestaat er geen zwarte magie; er bestaat alleen onwetendheid. Onwetendheid van het feit dat je voortdurend aan het toveren bent.

 
HET CONCERT DES LEVENS

Stel je een dirigent voor die niet weet dat zijn baton een toverstafje is. Hij zwaait met het ding heen en weer, omhoog en omlaag, en heeft niet in de gaten dat hij eigenlijk voortdurend aan het toveren is. Zwaait hij het stokje naar beneden dan verschijnen er negatieve dingen in zijn leven, zwaait hij het stokje naar boven dan verschijnen er positieve dingen in zijn leven. Ondertussen heeft hij werkelijk geen idee waarom hij zo’n speelbal van de gebeurtenissen is.

De meesten van ons zijn als de dirigent: we beïnvloeden de realiteit voortdurend met onze toverkracht zonder het te beseffen. We ervaren het leven als iets dat ons overkomt en hebben geen idee van de invloed die we zelf uitoefenen. Op het moment dat we beseffen dat onze baton een toverstafje is, begrijpen we ineens waarom we ons zo gelukkig of ongelukkig voelen.

Tovenarij is eeuwenoud. Boomgeesten werden heiligen en heiligen werden goeroes, bezweringen werden gebeden en gebeden werden affirmaties: toveren wordt steeds meer ontdaan van geheimzinnigheid en teruggebracht tot dat wat het eigenlijk is: een vorm van zelfbewustzijn waarmee je je leven kunt beïnvloeden.

 
DRIE VORMEN VAN MAGIE

Er bestaat geen dier, plant of rots, die de mogelijkheid heeft om toverkracht bewust toe te passen. Alleen de mens is, door middel van zijn verstand, in staat tot deze vorm van bewustzijn. Je kunt het menselijk toveren ruwweg onderverdelen in drie vormen.

1 * Denken
De eerste vorm van magie wordt mogelijk gemaakt door gedachten. Wat je denkt creëert een voorstelling in je hoofd en die voorstelling is de eerste magische manifestatie. Stel dat je aan iets negatiefs denkt, dan veroorzaakt dat een negatieve voorstelling in je hoofd en die negatieve voorstelling veroorzaakt een negatief gevoel. Vervolgens tover je met dat negatieve gevoel negatieve resultaten in je leven want wanneer je je negatief voelt, zullen je resultaten daardoor negatief worden beïnvloed. Uiteraard werkt dit ook met positieve gedachten. Het zijn de cirkels van hemel en hel. Gedachten beïnvloeden de loop der gebeurtenissen direct en daarom is het van levensbelang om altijd goed op te letten welke gedachten je aandacht schenkt. Wanneer je de hele dag denkt ‘Ik kan het’ dan zal dat zich direct in de wereld manifesteren.

2 * Praten
De tweede vorm van magie wordt gevormd door het woord. Wanneer je een bepaalde gedachte aandacht geeft, ontstaat er een voorstelling en vervolgens ga je erover praten. Zodra je de woorden uitspreekt beïnvloeden ze de loop der gebeurtenissen meteen. De magische voorstelling, die eerst alleen nog maar in je hoofd bestond, manifesteert zich nu door klank en betekenis. Woorden zijn toverspreuken die de loop der gebeurtenissen direct beïnvloeden en daarom is het van levensbelang om altijd goed op te letten wat je zegt. Wanneer je de hele dag zegt ‘Ik kan het niet’ dan zal dat zich direct in de wereld manifesteren.

3 * Handelen
De derde vorm van magie wordt gevormd door de daad. ‘Daad bij woord voegend’ krijgt het idee vorm in de wereld. Je denkt eraan een huis te bouwen en stelt je voor hoe het eruit gaat zien (eerste vorm van magie). Je gaat erover praten met de bank en met een ondernemer (tweede vorm van magie). Vervolgens ga je het huis daadwerkelijk vormgeven door het te bouwen (derde vorm van magie). Eerst was er niets. Vervolgens werden er rituelen uitgevoerd, er ontstond een idee, er werd met de bank gepraat en met een aannemer en daarna werd het ritueel van het bouwen uitgevoerd. Uiteindelijk resulteerden alle rituelen in de manifestatie van het huis. Alles wat door mensenhanden is gemaakt, is een vormgegeven idee; het is wat de mens door middel van magische krachten in de wereld heeft getoverd.

 
Lees of download ‘Iedereen kan Toveren’ als pdf. (68 pagina’s)