De Grote Ver pester

Het boekje De Grote Verpester (2018) is een tekstversie van en een aanvulling op het stripverhaal Praktische magie. Het verhaal heeft zijn luchtigheid behouden maar gaat wat dieper in op thema’s die in de strip slechts kort worden behandeld.

Wanneer Beatrice zonder antidepressiva komt te zitten dwaalt ze in paniek over straat. In het park krijgt ze een merkwaardig pilletje aangeboden dat haar van al haar zorgen zou moeten verlossen. Nadat ze het heeft ingenomen begint ze een stem te horen.

De Grote Verpester hanteert de verteltechniek van het klassieke vraaggesprek tussen meester en leerling met als verschil dat de leerling in dit geval een ietwat onwelwillende, depressieve vrouw betreft. Maatschappelijke thema’s worden niet uit de weg gegegaan. Het boekje is een aanwijzing dat depressie niet altijd een eindstation is, maar ook een vertrekpunt naar betere oorden.

Lees of download De Grote Verpester (pdf 168 pag.)

 
Fragment:

‘Voorwaar beste Beatrice, sommigen beweren dat de mensheid geregeerd wordt door macht, anderen beweren dat de mens geregeerd wordt door geld, er zijn mensen die zeggen dat de hij wordt geleid door zijn driften terwijl weer anderen beweren dat de wetenschap zijn drijfveer is. Ik denk dat de Homo Sapiens geregeerd wordt door De Grote Verpester. Wanneer de mensheid later terugkijkt op onze tijd dan zullen ze zeggen dat we in het tijdperk van De Grote Verpester leefden.’

‘Wat moet ik me bij De Grote Verpester voorstellen?’

‘De Grote Verpester is een personificatie van een persoonlijk of collectief waanidee dat tijdens een bepaalde fase van ontwikkeling in de hoofden van denkende dieren voorkomt. Het is een denkbeeld van een ‘zelf’ waarmee het denkende dier zich identificeert. Deze beperkte staat van bewustzijn kenmerkt een even tijdelijke als cruciale fase in zijn ontwikkeling, die voorafgaat aan een collectief inzicht dat aan de horizon gloort. Daarvoor moet de mens De Grote Verpester wel eerst in zichzelf ontdekken en zover is het nog niet want bij de meeste mensen, zoals ook bij jou, kan hij nog ongezien zijn gang gaan. De Grote Verpester versterkt zijn macht met allerlei successen op het gebied van wetenschap en technologie maar feitelijk is hij het spoor volkomen bijster. Zolang hij in de macht van De Grote Verpester verkeert, is de mens een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving.’

‘Dus als ik het goed begrijp is die Grote Verpester een idee?’

‘Stel je voor dat je iedere dag vergezeld wordt door een angstig mannetje dat je voortdurend probeert wijs te maken dat je niet goed genoeg bent en dat het moment waarin je verkeert niet goed genoeg is. Het maakt niet uit welke situatie zich aan je voordoet, het mannetje zal je er altijd van proberen te overtuigen dat je benadeeld wordt; dat je dingen niet hebt gekregen die je wel had moeten krijgen of dat je dingen wel hebt gekregen die je niet had moeten krijgen. Wanneer je al je geld kwijtraakt en je wordt verlaten door je lief, dan zal het mannetje zich haasten om je te zeggen dat je het allemaal aan jezelf te danken hebt. Wanneer je daarentegen de lotto wint en een nieuw lief ontmoet, dan zal hij je influisteren dat er een fout moet zijn gemaakt of dat het geluk je op een andere manier onwaardig is. De boodschap die het mannetje steeds voor je heeft, is dat de dingen niet goed gaan zoals ze gaan en dat jij niet goed bent zoals je bent.’

‘Ik geloof dat ik wel weet over wie je het hebt’ zei Beatrice.

‘Dat kan ik me voorstellen want je doet haast niks anders dan naar hem luisteren en je benadeeld voelen. Je voelt je benadeeld door mannen, door je leeftijd, door je werkloosheid, door je kater, door de sneeuw, eigenlijk is er maar weinig waar je je geen slachtoffer van voelt.’

Lees of download De Grote Verpester (pdf 168 pag.)