De hel en hoe er te geraken

Rituelen, psychedelica, religie, meditatie, mindfulness, yoga, gebeden, geboden, verboden; de lijst van manieren om in de hemel te komen is schier oneindig. En dat terwijl de natuurlijke staat van de mens er een is van harmonie. Volgens de mystieke tradities verkeren wij van nature in een eenheid met ‘God’. We hebben het alleen niet meer in de gaten omdat we helemaal in beslag genomen worden door onze gedachten.

De natuurlijke energie die alles bezielt, doet niets anders dan vervullen: het zaad wil ontspruiten, de bloem wil bloeien, alles wil steeds tot wasdom komen. Alles wordt dag en nacht voorzien van positieve energie en daar hoeft niets of niemand wat voor te doen.

De natuurlijke staat van de mens is er een van vervulling en er blijken dus helemaal geen voorwaarden nodig om in de hemel te komen. Om in de hemel te komen zou je juist dingen moeten afleren.

Daarom is het interessant om eens te onderzoeken wat je zou moeten aanleren om in de hel te geraken. Wat zijn manieren die er feilloos voor zorgen dat je geplaagd wordt door angst, woede, haat, spijt en andere vormen van lijden?

 
HEMEL & HEL

Religies hebben er een handje van om hemel en hel te omschrijven als plaatsen waar je na je dood terecht komt. Het concept is heel simpel: wanneer je precies doet wat deze religies zeggen, dan kom je na je dood in de hemel terecht. Wanneer je niet precies doet wat ze zeggen, dan kom je na je dood in de hel terecht.

Aangezien er voor jou niets anders bestaat dan jouw bewustzijn van dit moment, is het onmogelijk dat er een hemel of hel bestaan die ergens anders plaatsvinden dan binnen dat bewustzijn. Er bestaan geen hemel of hel, er bestaat geen dood, er bestaat slechts bewustzijn dat van deze ideeën kennis neemt.

Het is waarschijnlijker dat met hemel en hel bewustzijnstoestanden worden bedoeld waarin de individuele mens kan verkeren. Is hij zich bewust van zichzelf, dan is er van een ‘hemel’ sprake: hij wordt door het leven vervuld op basis van vertrouwen en inzicht. Is hij onbewust van zichzelf, dan zal hij in een ‘hel’ verkeren waarin het leven als lijden wordt ervaren.

De zogenaamde ‘zondaar’ komt niet na zijn dood in de hel terecht maar verkeert bij leven in die hel, als gevolg van zijn onwetendheid en de verkeerde voorstelling van zaken die daarbij hoort.

 
TIEN GEBODEN OM IN DE HEL TE GERAKEN
(in willekeurige volgorde)

1 – Gij zult onrustig zijn
Wanneer je onrustig bent, weerhoudt dat je ervan om tot jezelf te komen. Je zult snel denken, snel praten, snel lopen en snel leven. Wanneer je rustig wordt, loop je het gevaar dat je in staat bent om naar jezelf te kijken en te zien wat er aan de hand is.

2 – Gij zult zelfblind zijn
Zolang je zelfblind blijft, heb je niet in de gaten wat er mankeert en blijf je ongelukkig. Dit gaat het beste door ervan overtuigd te zijn dat er niets aan je mankeert. Wanneer je naar jezelf kijkt, loop je het gevaar te ontdekken wat je ongelukkig maakt.

3 – Gij zult geloven wat gij denkt
Het maakt niet uit wat je denkt: je zult alles voor waar aannemen. Wanneer je denkt dat je niet goed genoeg bent of dat het leven alleen maar ellende geeft, dan zul je ook echt geloven dat dat zo is. Wanneer je je gedachten niet gelooft, dan loop je het gevaar dat gedachten je niet langer meer een slecht gevoel kunnen bezorgen.

4 – Gij zult iemand zijn
Je zult een zelfbeeld creëren aan de hand van geslacht, nationaliteit, maatschappelijke status, huidskleur, religie, eigenschappen etc. Je zult te allen tijde vasthouden aan dit zelfbeeld zodat je altijd alleen tegenover ‘de rest van de wereld’ staat en je je eenzaam en onveilig voelt. Wanneer je jezelf niet langer meer met iets of iemand identificeert, dan loop je het gevaar dat je het ware zelf vindt.

5 – Gij zult verlangen
Verlangen ontstaat uit de overtuiging dat je op dit moment niet gelukkig bent en dat er iets buiten jezelf bestaat dat jou gelukkig kan maken. Zodra het verlangen is bevredigd ontstaat er direct een nieuw verlangen. Zo zul je altijd ongelukkig zijn. Wanneer je niet verlangt, loop je het gevaar dat je gelukkig bent met wat er is.

6 – Gij zult kritisch zijn
Je zult alles wat er op je pad komt met wantrouwen bekijken. Hierdoor zul je bevestigd worden in je negatieve voorstellingen waardoor je nog meer reden krijgt om kritisch te zijn. Wanneer je niet kritisch bent, loop je het gevaar dat je het leven als positief gaat ervaren.

7 – Gij zult twijfelen
Je zult aan alles twijfelen. Twijfel probeert te ontkennen wat onherroepelijk is. De moeder van alle twijfel is de twijfel aan jezelf. De twijfel of je wel goed genoeg bent is de best beproefde manier om ongelukkig te zijn. Wanneer je niet twijfelt, loop je het gevaar dat je jezelf en het leven accepteert zoals het is.

8 – Gij zult u verzetten
Je zult verzet als iets nobels beschouwen. Wanneer je de neiging voelt om je te verzetten, denk je dat je je verzet tegen iets buiten jezelf maar je komt slechts weerstand in jezelf tegen. Verzet maakt deze weerstand groter. Wanneer je je niet verzet, dan loop je het gevaar dat deze weerstand verdwijnt.

9 – Gij zult alles buiten uzelf zoeken
Je zult de wereld opdelen in een binnen- en een buitenwereld en je geluk in de buitenwereld zoeken. Wanneer je niet gelukkig bent, is dat altijd de schuld van iets in de buitenwereld. Wanneer je het geluk in jezelf zoekt, loop je het gevaar dit ook daadwerkelijk te vinden en te ontdekken dat de buitenwereld je binnenwereld is.

10 – Gij zult vasthouden
Het maakt niet uit of het gedachten, emoties, mensen of voorwerpen betreft: zodra iets je een gewenst gevoel geeft, zul je zoveel mogelijk proberen het te behouden. Wanneer je het loslaat, loop je het gevaar niet meer bang te zijn om iets te verliezen en het geluk in steeds weer andere dingen te vinden.