De hel en hoe er te geraken

Rituelen, psychedelica, religie, meditatie, mindfulness, yoga, gebeden, geboden, verboden; de lijst van manieren om in de hemel te komen is schier oneindig. En dat terwijl de natuurlijke staat van de mens er een is van harmonie. Volgens de mystieke tradities verkeren wij van nature in een eenheid met ‘God’. We hebben het alleen niet meer in de gaten omdat we helemaal in beslag genomen worden door onze gedachten.

De natuurlijke energie die alles bezielt, doet niets anders dan vervullen: het zaad wil ontspruiten, de bloem wil bloeien, alles wil steeds tot wasdom komen. Alles wordt dag en nacht voorzien van positieve energie en daar hoeft niets of niemand wat voor te doen.

De natuurlijke staat van de mens is er een van vervulling en er blijken dus helemaal geen voorwaarden nodig om in de hemel te komen. Om in de hemel te komen zou je juist dingen moeten afleren.

Daarom is het interessant om eens te onderzoeken wat je zou moeten aanleren om in de hel te geraken. Wat zijn manieren die er feilloos voor zorgen dat je geplaagd wordt door angst, woede, haat, spijt en andere vormen van lijden?

 
HEMEL & HEL

Religies hebben er een handje van om hemel en hel te omschrijven als plaatsen waar je na je dood terecht komt. Het concept is heel simpel: wanneer je precies doet wat deze religies zeggen, dan kom je na je dood in de hemel terecht. Wanneer je niet precies doet wat ze zeggen, dan kom je na je dood in de hel terecht.

Aangezien er voor jou niets anders bestaat dan jouw bewustzijn van dit moment, is het onmogelijk dat er een hemel of hel bestaan die ergens anders plaatsvinden dan binnen dat bewustzijn. Er bestaan geen hemel of hel, er bestaat geen dood, er bestaat slechts bewustzijn dat van deze ideeën kennis neemt.

Het is waarschijnlijker dat met hemel en hel bewustzijnstoestanden worden bedoeld waarin de individuele mens kan verkeren. Is hij zich bewust van zichzelf, dan is er van een ‘hemel’ sprake: hij wordt door het leven vervuld op basis van vertrouwen en inzicht. Is hij onbewust van zichzelf, dan zal hij in een ‘hel’ verkeren waarin het leven als lijden wordt ervaren.

De zogenaamde ‘zondaar’ komt niet na zijn dood in de hel terecht maar verkeert bij leven in die hel, als gevolg van zijn onwetendheid en de verkeerde voorstelling van zaken die daarbij hoort.

 
TIEN GEBODEN OM IN DE HEL TE GERAKEN
(in willekeurige volgorde)

1 – Gij zult onrustig zijn
Wanneer gij onrustig bent, weerhoudt dat u ervan om tot uzelf te komen. Gij zult snel denken, snel praten, snel lopen en snel leven. Wanneer gij rustig wordt, loopt gij het gevaar dat gij in staat bent om naar uzelf te kijken.

2 – Gij zult zelfblind zijn
Zolang gij zelfblind blijft, hebt gij niet in de gaten wat er mankeert en blijft gij ongelukkig. Dit gaat het beste door ervan overtuigd te zijn dat er niets aan u mankeert. Wanneer gij naar uzelf kijkt, loopt gij het gevaar te ontdekken wat u ongelukkig maakt.

3 – Gij zult geloven wat gij denkt
Het maakt niet uit wat gij denkt: gij zult alles voor waar aannemen. Wanneer gij denkt dat gij niet goed genoeg bent of dat het leven alleen maar ellende geeft, dan zult gij ook echt geloven dat dat zo is. Wanneer gij uw gedachten niet gelooft, dan loopt gij het gevaar dat gedachten u niet langer meer een slecht gevoel kunnen bezorgen.

4 – Gij zult iemand zijn
Gij zult een zelfbeeld creëren aan de hand van geslacht, nationaliteit, maatschappelijke status, huidskleur, religie, eigenschappen etc. Gij zult te allen tijde vasthouden aan dit zelfbeeld zodat gij altijd tegenover ‘de rest van de wereld’ staat en zich eenzaam en onveilig voelt. Wanneer gij uzelf niet langer meer met iets of iemand identificeert, dan loopt gij het gevaar dat gij uw ware zelf vindt.

5 – Gij zult verlangen
Verlangen ontstaat uit de overtuiging dat u op dit moment niet gelukkig bent en dat er iets buiten uzelf bestaat dat u gelukkig kan maken. Zodra het verlangen is bevredigd ontstaat er direct een nieuw verlangen. Zo zult gij altijd ongelukkig zijn. Wanneer gij niet verlangt, loopt gij het gevaar dat gij gelukkig bent met wat er is.

6 – Gij zult kritisch zijn
Gij zult alles wat er op uw pad komt met wantrouwen bekijken. Hierdoor zult gij bevestigd worden in uw negatieve voorstellingen waardoor gij nog meer reden krijgt om kritisch te zijn. Wanneer gij niet kritisch bent, loopt gij het gevaar dat gij het leven als positief gaat ervaren.

7 – Gij zult twijfelen
Gij zult aan alles twijfelen. Twijfel probeert te ontkennen wat onherroepelijk is. De moeder van alle twijfel is de twijfel aan uzelf. De twijfel of gij wel goed genoeg bent is de best beproefde manier om ongelukkig te zijn. Wanneer gij niet twijfelt, loopt gij het gevaar dat gij uzelf en het leven accepteert zoals het is.

8 – Gij zult u verzetten
Gij zult verzet als iets nobels beschouwen. Wanneer gij de neiging voelt om u te verzetten, denkt gij dat gij zich verzet tegen iets buiten uzelf maar gij komt slechts weerstand in uzelf tegen. Verzet maakt deze weerstand groter. Wanneer gij u niet verzet, dan loopt gij het gevaar dat deze weerstand verdwijnt.

9 – Gij zult alles buiten uzelf zoeken
Gij zult de wereld opdelen in een binnen- en een buitenwereld en uw geluk in de buitenwereld zoeken. Wanneer gij niet gelukkig bent, is dat altijd de schuld van iets in de buitenwereld. Wanneer gij het geluk in uzelf zoekt, loopt gij het gevaar dit ook daadwerkelijk te vinden en te ontdekken dat uw buitenwereld uw binnenwereld is.

10 – Gij zult vasthouden
Het maakt niet uit of het gedachten, emoties, mensen of voorwerpen betreft: zodra iets u een gewenst gevoel geeft, zult gij zoveel mogelijk proberen het te behouden. Wanneer gij het loslaat, loopt gij het gevaar niet meer bang te zijn om iets te verliezen en het geluk in steeds weer andere dingen te vinden.