Iedereen kan toveren

Begin 2015 publiceerde ik het boekje ‘Iedereen kan Toveren‘. Omdat er over spiritualiteit vaak zo serieus wordt gedaan, heb ik voor een luchtige aanpak gekozen. Door het over ‘toveren’ te hebben ontsla ik mijzelf bovendien van iedere claim op ‘de’ waarheid en kan ik de stof met een knipoog presenteren.

Ondertussen is toveren minder vrijblijvend dan je denkt. Alle religieuze en spirituele stromingen zijn gebaseerd op het principe van de zogenaamde homeopathische of sympathische magie waarbij het gelijke het gelijke aantrekt. Een hedendaagse versie van dit soort tovenarij vind je terug bij het katholieke ritueel van de transsubstantiatie: het eten van het lichaam van Christus in de vorm van een hostie.

Iedereen kan toveren en iedereen tovert dan ook de hele dag. Slechts enkelingen hebben het in de gaten maar de meesten zijn zich er totaal niet van bewust. Zij lijden doorgaans onder de negatieve gevolgen van hun eigen toverij. Wat dat betreft bestaat er geen zwarte magie; er bestaat alleen onwetendheid. Onwetendheid van het feit dat je voortdurend magie bedrijft.

 
HET CONCERT DES LEVENS

Stel je een dirigent voor die niet weet dat zijn baton een toverstafje is. Hij zwaait met het ding heen en weer, omhoog en omlaag, en heeft niet in de gaten dat hij eigenlijk voortdurend aan het toveren is. Zwaait hij het stokje naar beneden dan verschijnen er negatieve dingen in zijn leven, zwaait hij het stokje naar boven dan verschijnen er positieve dingen in zijn leven. Ondertussen heeft hij werkelijk geen idee waarom hij zo’n speelbal van de gebeurtenissen is.

De meesten van ons zijn als de dirigent: we beïnvloeden de realiteit voortdurend met onze toverkracht zonder het te beseffen. We ervaren het leven als iets dat ons overkomt en hebben geen idee van de invloed die we zelf uitoefenen. Op het moment dat we beseffen dat onze baton een toverstafje is, begrijpen we ineens waarom we ons zo gelukkig of ongelukkig voelen.

Magie is eeuwenoud. Boomgeesten werden heiligen en heiligen werden goeroes, bezweringen werden gebeden en gebeden werden affirmaties: toveren wordt steeds meer ontdaan van geheimzinnigheid en teruggebracht tot dat wat het eigenlijk is: een vorm van zelfbewustzijn waarmee je je leven kunt beïnvloeden.

 
DRIE VORMEN VAN MAGIE

Er bestaat geen dier, plant of rots, die de mogelijkheid heeft om toverkracht bewust te worden. Alleen de mens bezit deze mogelijkheid tot bewustwording. Je kunt het menselijk toveren ruwweg onderverdelen in drie vormen.

1 * Denken
De eerste vorm van magie ontstaat door onze gedachten. Wat je denkt creëert een voorstelling in je hoofd en die voorstelling is de eerste magische manifestatie. Stel dat je aan iets negatiefs denkt, dan veroorzaakt dat een negatieve voorstelling in je hoofd en die negatieve voorstelling veroorzaakt een negatief gevoel. Vervolgens tover je met dat negatieve gevoel negatieve resultaten in je leven want wanneer je je negatief voelt, zullen je resultaten daardoor negatief worden beïnvloed. Uiteraard werkt dit ook met positieve gedachten. Het zijn cirkels van hemel en hel. Gedachten beïnvloeden de loop der gebeurtenissen direct en daarom is het van levensbelang om altijd goed op te letten wat je denkt. Wanneer je de hele dag denkt ‘Ik kan het’ dan zal dat zich direct in de wereld manifesteren.

2 * Praten
De tweede vorm van magie wordt gevormd door het woord. Na het vormen van een gedachte en een voorstelling, ga je erover praten. Zodra je woorden uitspreekt beïnvloeden ze de loop der gebeurtenissen meteen. De magische voorstelling, die eerst alleen nog maar in je hoofd bestond, manifesteert zich nu door klank en betekenis. Woorden zijn toverspreuken die de loop der gebeurtenissen direct beïnvloeden en daarom is het van levensbelang om altijd goed op te letten wat je zegt. Wanneer je de hele dag zegt ‘Ik kan het niet’ dan zal dat zich direct in de wereld manifesteren.

3 * Handelen
De derde vorm van magie wordt gevormd door de daad. ‘Daad bij woord voegend’ krijgt het idee vorm in de wereld. Je denkt eraan een huis te bouwen en stelt je voor hoe het eruit gaat zien (eerste vorm van magie). Je gaat erover praten met de bank en met een ondernemer (tweede vorm van magie). Vervolgens ga je het huis daadwerkelijk vormgeven door het te bouwen (derde vorm van magie). Alles wat door mensenhanden is gemaakt, is een vormgegeven idee; het is wat de mens door middel van magische krachten in de wereld heeft getoverd.

 
Lees of download ‘Iedereen kan Toveren’ als pdf. (68 pagina’s)